Spot Historykonu wymagał od nas nieco innego podejścia.
Tym razem musieliśmy skupić się na ujęciu najlepszych momentów historii, która działa się na żywo.
Żeby zainteresować widzów wydarzeniem, poprosiliśmy organizatorów o zwięzły komentarz i kilka szczegółów na temat całego przedsięwzięcia. Dodaliśmy do tego różnorodne ujęcia oraz dynamiczną muzykę i w ten prosty sposób powstał gotowy film.
Projekt powstał na zlecenie fundacji „TRACH”.